Hvem andre end VS havde taget de sager op?

Erik Sigsgård spillede en dominerende rolle i den venstrefløj i SF, der i december 1967 stiftede Venstresocialisterne. Fra 1968 til ’71 og senere fra ’75 til ’76 repræsenterede Erik Sigsgård VS i folketinget. Gennem sit afsløringsarbejde i folketinget var Erik Sigsgård i stand til at skabe en respekt for partiet, og han var derved med til at fastholde VS’ profil i offentligheden i en tid, ‘hvor partiet var præget af gruppeudmeldelser og uforsonelige interne diskussioner.   Baggrunden for bruddet med SF »Bruddet i SF var sidste led i en udvikling, der startede tilbage i ’62. 1 ’62 var der tale om en klar venstrefløj og en klar højrefløj i SF, hvor venstrefløjen var karakteriseret ved at ønske en mere langsigtet socialistisk præget politik. Højrefløjen var […]

VS

vsmoede

VS ved landsretten

Thi kendes for ret: Venstresocialisterne eksisterer ikke Den 10. september 2012 afsagde Østre Landsret en Kafkask kendelse ved at kende Venstresocialisterne for ikke-eksisterende. Vi vil med Mark Twains ord erklære det af retten udspredte rygte om vor død for at være stærkt overdrevent. VS eksisterer i bedste velgående med 2 medlemmer i Folketinget (Per Clausen og Finn Sørensen) samt en omfattende udgivelsesvirksomhed. Årsagen til at det danske retsvæsen har søgt at begå et karaktermord på VS ved, om end ikke at forbyde organisationen, så dog at erklære den for ikke-eksisterende skal søges i, at VS i september 2009 fremsatte erstatningskrav overfor Politiets Efterretningstjeneste (PET) på 5 mio. kr for 20 års ulovlig overvågning. Her følger en historisk gengivelse af sagsforløbet. 2009 I juni udsender PET […]